Uživatelský účet EduID

Co je to EduID

EduID je jednotný přístupový údaj pro zaměstnance a studenty sloužící k přihlášení do univerzitních informačních systémů: (portál STAG, IMIS, ...) a přístupu do emailových schránek studentů i zaměstnanců...


Přístupové údaje do EduID

Pro studenty:

Studenti své uživatelské jméno a heslo získávají při zápise ke studiu. Uživatelské jméno do EduID je ve formátu ST a číselný identifikátor (např. ST12345). Uživatelské jméno studenta lze též vyhledat na adrese http://stag.ujep.cz/index.php/pristup. Nově vytvořené studentské účty mají jako výchozí heslo x + rodné číslo (např. x9856171234). Toto heslo by si měl, každý student změnit.

Pro zaměstnance:

Uživatelský účet se novým zaměstnancům vytváří automaticky po zpracování pracovní smlouvy. Pro získání jména a hesla stačí napsat žádost o přístup EduID na emailovou adresu sit@rt.ujep.cz. Z adresy id@ujep.cz přijde zaměstnanci email s odkazem na stránku, kde si vytvoří své heslo. Uživatelské jméno pro EduID je obvykle tvořeno z příjmení a prvního písmenka jména. Např. Jan Novák bude mít uživatelské jméno NovakJ. (velká a malá písmenka u jména nehrají roli.). Správce systému zašle uživatelské jméno zaměstnanci na email ze kterého byl zaslán požadavek.


Změna hesla:

Otevřete si webovou stránku https://id.ujep.cz. Přihlaste se svým dosavadním jménem a heslem (které používáte do emailu, imisu nebo portálu stag). Klikněte na tlačítko ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA EDUID. Poté vyplňte své dosavadní heslo a zadejte heslo nové. Nové heslo musí být alespoň osm znaků dlouhé obsahovat tři skupiny znaků. Skupinami písmen jsou rozuměny velká písmena, malá písmena, speciální znaky a číslice.

Vzory hesel splňující pravidla "MojeHeslo123" nebo "MojeHeslo!". Heslo napište znovu na druhý potvrzovací řádek a klikněte na tlačítko ZMĚNIT HESLO.


Zapomenuté heslo

Zapomenete-li heslo do EduID, napište žádost o restart hesla na adresu sit@rt.ujep.cz. Následně Vám na emailovou adresu dorazí email s odkazem na vytvoření nového hesla.