Jak se přihlásit do e-learningového systému:

E-learningový systém se nachází na adrese https://vyuka.fud.ujep.cz/. Přihlášení provedeme stisknutím odkazu "Přihlásit se" umístěném v pravém horním rohu. Následně se zobrazí přihlašovací obrazovka na které stačí stisknout tlačítko (Jsem student) nebo (Jsem zaměstnamec). Po kliknutí na tlačítka se zobrazí stránka s přihlášením do univerzitních systémů (EduID). Do systému se přihlašujeme přístupovými údaji stejnými jako do STAG, IMIS, Groupwise... Úvodní


Přihlášení se do systému
Po přhlášení

Tvorba kurzů (pro vyučující):

Po prvním přihlášení se Vám účet do e-learningového systému s právy běžného uživatele. Pro to, aby jste mohli vytvářet kurzy musíte po prvním přihlášení do systému požádat oprávněné osoby o přidělení role tvůrce kurzů / učitele.

Oprávněné osoby jsou:


Vytvoření kurzu

Jakmile máte oprávnění vytvořit kurz, znovu se přihlašte. Vyberte si kategorii ve které chcete vytvořit kurz a vstupte do ní. Pod seznamem vytvořených kurzů se nachází tlačítko (Přidat nový kurz). Klikněte na něj!

vyberte kategorii
klikněte na tlačítko vytvořit kurz

Na stránce pro vytvoření kurzu vyplníme název, popis, libovolné, ID kurzu a popis kurzu.

"ID kurzu není povinné. Pokud má kurz nějaký identifikátor ve STAGU je vhodné jej použít, studenti pak budou moci naleznout daný kurz i dle daného ID."
vyplnit položky ve formuláři

K popisu kurzu také můžete nahrát nějaké ilustrující obrázky, není to však nutné, přílohy a studijní materiály pro studenty budete vkládat až později při tvorbě lekcí a v samotné úpravě kurzu. Níže je důležité vybrat způsob rozvržení kurzu.

Mezi standardní uspořádání kurzu patří uspořádání: Týdenní, Tematické, Diskusní a Formát jednoho modulu. Tato nastavení ovlivní nastavení ovlivňující uspořádání a vzhled vytvářeného kurzu.
Více informací o uspořádání kurzu naleznete zde: http://moodledocs.phil.muni.cz/sprava-kurzu/usporadani-kurzu/standardni-usporadani-kurzu
Vyberte typ uspořádání

Nic jiného není třeba nastavovat. Přesuňte se na stránce až dolů a klikněte na tlačítko (Uložit a zobrazit)

Vyberte typ uspořádání

Nyní se zobrazí stránka samotného kurzu. (Pokud máte přiřazené oprávnění manager, zobrazí se Vám před stránkou kurzu stárnka s možnostmi přiřazení studentů a přidělení učitele k danému kurzu. Pro úpravu kurzu je pak třeba stisknout tlačítko "Přejít k obsahu kurzu").

Pro úpravu obsahu kurzu je nutné stisknout tlačítko (Zobrazrazit režim úprav.)

Kliněte na tlačítko zobrazit režim úprav Kliknutím na tlačítko ozubeného kolečka můžete změnit vlastnosti daného prvku, např. u obsahu lekce se zobrazí dialogové okno pro úpravu nadpisu a vložení obsahu dané lekce. Odkazem "+Přidat činnost nebo studijní materiál" můžete přikládat různé přílohy (buď samostatný soubor nebo rovnou složku se soubory).
Krom vkládání souborů můžete do kurzu umísťovat i různé činnosti, jako je chat, diskuzní fórum, odezvdávání úkolů, workshop, anketa, test atp.
Úprava kurzu
Podrobné návody a popis e-learningového systému moodle naleznete na stránkách http://moodledocs.phil.muni.cz/